Comitè organitzador

President
Sr. Rafael Olmos, President FELAC

Vicepresidents
Sr. Ramon Jové Sanz, President AEFALTI
Sr. Daniel Domènec Grau, President AFMA i AFEHC
Sr. Jordi Roure, President MACAFÉ
Sr. Miquel Fernández Avellanet, President ACFEH
Sr. Jesús Mora, President AFACO

Vocals nats
Sr. Montserrat Vilalta i Cambra, DIRECCIÓ GENERAL DE COMERÇ GENERALITAT DE CATALUNYA
Sr. Constantí Serrallonga, Director General FIRA BARCELONA

Vocal delegat del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat
Sr. Antonio Estévez Marín, Director Territorial de Comerç a Catalunya

Vocals
Sr. Antoni Gros, President FÒRUM CULTURAL DEL CAFÈ
Sra. Cristina Aymerich, Directora de FELAC
Sr. Manel Casals i Saborit, Director General GREMI D'HOTELS DE BARCELONA
Sr. Josep Casasayas, QUALITY ESPRESSO, S.A.
Sra. Cristina Cordón, INDUSTRIA TECNICA VALENCIANA, S.A.
Sr. Agustín Quesada, SAMMIC, S.A.
Sr. Juan José Mach, Director General, SAECO IBERICA, S.A.
Sr. Vicente Romero, Director General, CIRCULO INTERNACIONAL DE DIRECTORES DE HOTEL
Sr. Ausencio Tascón, Director General, GRUPO HOALVE, S.A.
Sr. Francisco Soler, Director General, GRUPO INTECNO, S.A.
Sr. Sergio Isabel, Director Comercial, REPAGAS, S.A.
Sr. Patxi de Juan, Director Comercial, FLORES VALLES, S.A.
Sr. Fran J. Ramón, Director Comercial, INFRICO, S.A.
Sr. Ramón Garcia, Director Comercial, VAYOIL TEXTIL, S.A.
Sr. Pere Taberner, VP Sales Europe, WELBILT EUROPE, S.A.
Sr. Joan Vilaseca, Director Comercial, FRIGICOLL, S.A.
Sr. Francisco Romero, Director General, MUEBLES ROMERO, S.A.
Sr. Berenguer Pla, Director Marketing i Comunicació, ICG SOFTWARE.
Sr. Emilio Gallego, Secretari General FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOSTELERÍA
Sra. Margarida Valls, Vicepresidenta ASCEN

Vocals Fira de Barcelona
Sr. Emili Farrerons i Pascual, Director de l'Àrea de Relacions Institucionals i Protocol
Sra. Amparo Losada, Directora de Comunicació
Sr. Gonzalo Sanz Moreno, Director adjunt a Negoci Propi
Sr. Salvador Tasqué, Director Negoci Propi
Sr. Ricard Zapatero, Director de Desenvolupament de Negoci Internacional

Directora del saló
Sra. Arantxa Segurado García, Directora Hostelco