Tancar
H | Everywhere

H | EVERYWHERE

Transport, delivery, serveis, vending

PAVELLÓ 7

L'excel·lència ens mou

El delivery és una de les majors tendències en l’actualitat. S’estima que en cinc anys el 20% de les vendes en restauració estiguin relacionades directament amb serveis de delivery i take away. Un model de negoci que, junt amb el vending, obre perspectives inèdites a la distribució i la relació amb el client.

A 2018 el Delivery ha crescut un 26% a Espanya. I a Europa es preveu fins al 2022 un creixement de més d'un 20%.

Font: Observatori Sectorial DBK y ARCANO

+48%

comandes online a Espanya

Font: Marcas de restauración (2017)

370.000

màquines a Espanya 11% del parc de màquines d'Europa

15.870 Mill. €

facturació total a Europa 14% de les vendes a Espanya

Font: DBK informa, EVA, ANEDA (2017)

OFERTA

  • PLATAFORMES ONLINE, PACKAGING, ENVASOS I ARTICLES D'UN SOL ÚS, BOSSES TÈRMIQUES DE REPARTIMENT
  • SERVEIS: CONSULTORIA I AUDITORIA, PROJECTES CLAU EN MÀ, AGÈNCIES DE DISSENY GRÀFIC
  • TRANSPORT, LOGÍSTICA I VEHICLES (ELÈCTRICS, REFRIGERATS, FOOD TRUCKS...)
  • MAQUINÀRIA, DISPENSADORS AUTOMÀTICS, ACCESSORIS I COMPLEMENTS

ACTIVITATS

The Experience Live Gastronomy